การเปิดเผยข้อมูล รหัสล้มละลาย และด้านอื่นๆ ที่สำคัญต่อการทำงานของตลาดเอกชน

การเปิดเผยข้อมูล รหัสล้มละลาย และด้านอื่นๆ ที่สำคัญต่อการทำงานของตลาดเอกชน

การพลิกผันของความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของเอเชียเมื่อเร็วๆ นี้ ได้ทำลายบาดแผลในช่วงสองปีที่ผ่านมา

ด้วยตลาดหุ้นที่พุ่งสูงขึ้น ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจดีดตัวขึ้น และความวุ่นวายของค่าเงินเป็นความทรงจำที่ห่างไกล อาจเป็นการง่ายที่จะแนะนำให้เราทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังในความเป็นจริง ยังมีงานหนักอีกมากที่ต้องทำเพื่อประสานเสถียรภาพในปัจจุบัน และเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ที่แบกรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยจะได้รับผลจากการฟื้นตัวเช่นกัน

ยิ่งกว่านั้น การมองเห็นอนาคตจะต้องถูกแต่งแต้มด้วยความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับบทเรียนที่เราได้เรียนรู้

วิกฤตการณ์ในเอเชีย – และวิธีการรับมือ – ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอย่างเข้มข้นจากผู้กำหนดนโยบาย นักวิชาการ สื่อ และสาธารณชนแม้ว่าบางประเด็นจะมีการหารือกันเป็นเวลาหลายปี แต่ก็สามารถสรุปผลได้ และวาระการปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญของระบบการเงินโลกได้ถูกวางไว้ต่อหน้าประชาคมระหว่างประเทศกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)

 เป็นศูนย์กลางของความพยายามในการจัดการกับวิกฤตการณ์ในเอเชีย และตระหนักดีถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากโครงการดังกล่าวในอีก 2 ปีต่อมา สถานการณ์ทางเศรษฐกิจใน 3 ประเทศที่เกิดวิกฤตหลัก ได้แก่ ไทย เกาหลี และอินโดนีเซีย ได้พลิกกลับ และปัญหาเชิงโครงสร้างที่หยั่งรากลึกในประเทศเหล่านี้กำลังได้รับการแก้ไข

นอกจากนี้ ภัยคุกคามจากภัยพิบัติทางเศรษฐกิจทั่วโลกได้ลดลงอย่างมาก

ดังนั้น กาลเวลาที่ผ่านไปทำให้เกิดความเห็นที่แตกต่างออกไปเกี่ยวกับคำวิจารณ์บางส่วนเกี่ยวกับโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศถึงกระนั้น บทเรียนจากการโต้วาทีนั้นยังคงเป็นศูนย์กลางของการปฏิรูปที่มุ่งจัดการกับวิกฤตการณ์ในอนาคต ซึ่งเป็นที่รู้จักโดยรวมว่าเป็น “สถาปัตยกรรมการเงินระหว่างประเทศใหม่”

หนึ่งในบทเรียนสำคัญที่ทำให้เราเข้าใจถึงปัญหาเบื้องหลังได้คือการปฏิรูปภาคการเงิน การกระจุกตัวอยู่ที่การปรับโครงสร้างธนาคาร การปรับโครงสร้างหนี้ และการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบในประเทศที่เกิดวิกฤตมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจแม้ว่าจะมีคำถามสำคัญอยู่เสมอเกี่ยวกับระยะเวลาและจุดเน้นของการปฏิรูปเชิงโครงสร้างในสถานการณ์วิกฤต แต่ก็ไม่มีข้อสงสัยอย่างจริงจังว่าความพยายามในการแก้ไขวิกฤตการณ์และป้องกันความวุ่นวายในอนาคตจะต้องเกี่ยวข้องกับความคิดริเริ่มดังกล่าว

ประสบการณ์ในเอเชียทั้งก่อนและหลังวิกฤต แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลและพฤติกรรมทางธุรกิจในภาคการเงินเป็นที่แน่ชัดว่าความมั่นคงได้รับการเสริมด้วยกฎระเบียบที่ชัดเจนซึ่งบังคับใช้อย่างเท่าเทียมและโปร่งใส

มีความก้าวหน้าทั่วทั้งภูมิภาคและที่อื่น ๆ ในการมุ่งไปสู่กฎและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเรียกรวมกันว่ามาตรฐาน และด้วยการทำให้หลักการเปิดกว้างเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป แต่ยังต้องทำอีกมาก

ในส่วนของกองทุนการเงินระหว่างประเทศพร้อมกับรัฐบาลสมาชิกและบุคคลที่สนใจอื่น ๆ กำลังเตรียมหลักปฏิบัติเกี่ยวกับความโปร่งใสในนโยบายการเงินและการเงินเพื่อให้ประเทศสมาชิกมีโครงร่างสำหรับการปฏิรูปในอนาคต

credit : princlkipe8.info
easywm.net
vanityaddict.com
typakiv.net
sekacka.info
lagauledechoisyleroi.net
plusenplus.net
dekrippelkiefern.com
jimwilkenministries.org
chagallkorea.com